Referinta:

Greenspirit Grazing

GreenSpirit prezintă amestecuri de semințe de iarbă, cu care vă promitem gestionarea simplă a pășunilor

și o producție excelentă de nutreț brut cu care să vă mențineți vacile sănătoase.

Compoziție:

- Lolium perenne diploid 15%

- Lolium perenne tetraploid 35%

- Festuca pratensis (Golomăț) 20%

- Festuca arundinacea (Păiuș înalt) 30%

Produs special pentru pășunat

Foarte potrivit pentru supraînsămânțarea pajiștilor existente

Selecționat pentru germinare rapidă la temperaturi joase

Îmbunătățește producția și valoarea nutritivă a pajiștilor

 

Alegeți un teren cu un grad scăzut de îmburuienare.

Aerați solul compactat. Înainte de semănat, nivelați și îndreptați stratul superior al solului.